HMF Norge

HMF Norge

HMF Norge
HMF Norge er et selskap organisert direkte under fabrikken i Danmark og skal ivareta alle funksjoner knyttet til salg og ettermarked av HMF produkter i det norske markedet.

HMF har med sin direkte organisering i Norge lagt til rette for å knytte fabrikken tettere til forhandlere og sluttkunder. Foruten å være leverandør av et kvalitetsprodukt, vil spesielt ekspertisen på HMF´s egne monterings-/ og påbyggerverksteder i Danmark sammen med våre samarbeidspartnere i Norge være et sterkt konkurranseparameter for det norske markedet. 

Oss kan du stole på,  noe vårt utrykk - power to lift skal beskrive. Alle som jobber hos oss betrakter dette som et løfte, og som kunde hos oss kan du alltid forvente høy grad av sikkerhet, kompetanse og troverdighet i tett samarbeid med våre medarbeidere.

Servicepartnere, forhandlere og påbyggere i Norge

HMF Norge

Leveringsadresse                                         Postadresse
HMF Norge                                                      HMF Norge
Minne industriområde 16                                 Postboks 45                      
2092 Minnesund                                              2094 Minnesund
info@no.hmf.dk

Telefon: 63 92 45 50   Tastevalg:      1. Verksted
                                                            2. Delelager
                                                            3. Teknisk support
                                                            4. Salg
                                                            5. Andre henvendelser  

Kontaktpersoner

Sales

Robert Johansen
Daglig Leder
Telefon: +47 92 49 07 84
rjo@hmf.dk

Gina Tokstad
Prosjekt ansvarlig / sales support
Telefon: +47 93 00 20 99
gtd@hmf.dk

Stefan Wiklander
Selger
Telefon: +47 90 54 67 75
swi@hmf.dk

Henning Salvesen 
Selger, Avd Vestlandet
Tlf: +47 474 44 470
hsa@hmf.dk

 

After Sales

Thor Linstad
Service/ettermarkedssjef
Telefon: +47 90 98 72 21
tli@hmf.dk

Erik Bjørnstad
Servicetekniker
Telefon: +47 90 27 26 14
ebj@hmf.dk

Kent Hertaas
Reservedelsekspedient
Telefon: +47 91 32 23 58
keh@hmf.dk

Jostein Rundhaugen
Reservedelsekspedient
Telefon: +47 97 40 64 28
jor@hmf.dk

 

Workshop

Øyvind Sandaker Brotnov
Verksmester
Telefon: +47 90 84 51 52
osb@hmf.dk


 


 

Recevez les dernières nouvelles sur nos grues, laissez-vous inspirer par des projets de grue dans le monde entier et suivez les événements près de chez vous en vous abonnant à notre newsletter

Politique de confidentialité *

vous pouvez lire notre politique de confidentialité